Dodaj Favorite Nastavi domačo stran
položaj:Domov >> Novice

izdelki kategorija

izdelki Oznake

Fmuser strani

Prihodnost storitve prevajalcev LPTV / TV v obliki?

Date:2019/10/16 18:12:25 Hits:Med vsemi televizijskimi operaterji so se največje negotovosti soočile licence LPTV in prevajalcev televizijskih programov, saj se je začelo pričakovati preoblikovanje TV skupine. Zato, ker doslej načrti za prepakiranje FCC niso upoštevali LPTV-jev in prevajalcev. Posledično pridobitelji licence LPTV / prevajalci ne vedo, ali bodo njihove postaje še naprej obstajale po ponovnem pakiranju: postopek ponovnega pakiranja bo polne moči in postaje razreda A iztisnil v občutno manjši spekter, kot ga trenutno zasedajo, tako da dragocenim malo dodatnega prostora za LPTV / prevajalci (razen po možnosti na območjih, kjer so bolj prerijski psi kot ljudje). In kdor ima gradbeno dovoljenje za pretvorbo obstoječe analogne LPTV / prevajalske postaje v digitalno ali za gradnjo povsem nove postaje, se lahko sprašuje, ali bodo, če bodo nadaljevali z gradnjo, te obnovljene objekte lahko uporabljali po prepack je končan.

Zdaj, končno, FCC je začel opozarjati na te pomisleke.


Digitalni gradbeni roki. 

Prvič, Komisija je za nedoločen čas začasno preklicala predhodno napovedani september 1, 2015 rok za prehod vseh LPTV / prevajalcev na digitalno delovanje. V tretjem obvestilu o predlaganem oblikovanju predpisov (tretji NPRM) je Komisija navedla, da bo verjetno potreben kasnejši rok glede na pričakovani vpliv postopka prepakiranja televizije na take postaje.

Iz istega razloga je podobno prekinila roke za gradnjo, določene v vseh neporavnanih gradbenih dovoljenjih za nove digitalne LPTV / prevajalske postaje. Kot smo že poročali, je Komisija do zdaj zavračala, da bi podaljšala roke CP na splošno, zaradi česar so pooblaščenci morali vložiti večkratne prošnje za podaljšanje. Nič več. (Morebitne prijave v zvezi s podaljšanjem takšnih rokov CP bodo verjetno zavrnjene kot nepomembne.)

Novi roki za popoln digitalni prehod in dokončanje gradnje CP so na vrsti za sprejetje v zvezi z razrešitvijo vprašanj iz tretje NPRM, ki obravnava širok spekter vprašanj, ki na splošno vplivajo na prihodnost LPTV. Začetno razmišljanje FCC je, da bi rok za gradnjo novih postaj bil enak roku za spremembo obstoječih analognih postaj v digitalne (bodisi z bliskavico na obstoječih analognih kanalih ali z uporabo ločenih spremljevalnih kanalov). Komisija želi prispevati k temu, kakšen naj bi bil novi rok.

Po eni strani FCC meni, da bi določitev novega določenega roka pred spodbujevalno dražbo lahko LPTV / prevajalcem pridobila večjo gotovost glede morebitnega časovnega okvira za dokončanje.

Po drugi strani pa bi Komisija morda želela počakati do spodbude za dražbo. Na koncu bo dražba v veliki meri (čeprav ne v celoti) določila načrt ponovnega pakiranja postaj polne moči in razreda A, ki bo določil, kateri LPTV / prevajalci se bodo morali premikati in kateri drugi alternativni kanali bodo morda na voljo.

Čas bi lahko deloval takole. Po zaključku dražbe bo Komisija objavila nove dodelitve kanalov za postaje polne moči in razreda A. Te postaje bodo nato imele tri mesece, da zaprosijo za CP za premestitev svojih kanalov za naknadno pakiranje; toda dodali bomo negotovost za LPTV / prevajalce, polne moči in postaje razreda A bodo lahko iskale nadomestne spremembe kanalov in druge spremembe objektov. Zato pridobitelji licence za LPTV / prevajalec in imetniki dovoljenj verjetno ne bodo vedeli, kakšne so njihove možnosti vsaj šest mesecev ali več po zaključku dražbe.

V tem primeru FCC razmišlja o roku za gradnjo LPTV 12 mesecev po zaključku dražbe. Praktično gledano se to zdi nekoliko optimistično: tudi potem, ko bodo postaje s polno močjo in postajami razreda A rešili svoje dodelitve kanalov, bo FCC še vedno moral obdelati vse aplikacije za spremembo kanalov LPTV (vključno z obveznim čakalnim obdobjem javnega obvestila na dan 30) in mednarodno usklajevanje blizu meja). O da, tudi pooblaščenci za LPTV / prevajalce bodo morali najti proizvajalce, ki bodo izdelali nadomestno opremo, ki bi jo morda potrebovali, in stolpne vretence, da bi zamenjali antene. (Preverjanje resničnosti: 44% postaj LPTV in 20% televizijskih prevajalcev se še niso pretvorili v digitalne, zato bo za dokončanje digitalnega prehoda potrebno veliko opreme in namestitvene podpore.)

Čeprav FCC morda ne bo določil togega roka za začetek digitalnega delovanja, vendar namerava sprejeti absolutno določen rok za prenehanje analognega delovanja s strani prevajalcev LPTV in TV. Toda ti roki so tesno povezani. Ko analogna postaja izklopi zrak, začne teči ura v mesecu 12: če postaja ne začne z delovanjem v mesecih 12, se njena licenca samodejno izteče. Zato je bistvenega pomena, da se ta postaja v tem času digitalno vrne v zrak. Z drugimi besedami, medtem ko lahko FCC analogni rok prenehanja in začetek digitalnega obratovalnega roka obravnava kot ločen in ločen, pa lahko v mnogih primerih prvi dopis določi s črko.

Če dodaten pritisk na ne digitalne operaterje, FCC predlaga, da se proizvajalci razbremenijo obveznosti vključitve analognih sprejemnikov v televizorje in DVR-je. Če se to zgodi, bo LPTV ali prevajalec, ki visi v analognem (in ni na kablu), iz večjega števila domov izključen, saj se televizorji sčasoma zamenjajo.


Delitev kanalov LPTV / prevajalca po ponovnem pakiranju. 

Glede na to, kako bi lahko prevajalske postaje LPTV in TV preživele po ponovnem pakiranju, FCC ponuja nekaj idej, nobena od njih ni nova.

Skupna raba kanalov je morda dovoljena, vključno z skupno rabo na več kot dveh postajah. Preživela postaja bi lahko delila z postajo, ki sicer ne bi preživela, ali pa bi dve ali več postaj, ki so bile prisiljene spremeniti kanal, lahko vložile skupno vlogo za skupno rabo enega novega kanala. Delitev zmogljivosti kanalov bi ostala na postajah, dokler bi vsaka postaja imela pravico oddajati vsaj en polni delovni brezplačni video kanal. Skupna raba kanalov ni isto kot posredovanje digitalnega toka. V primeru skupne rabe kanala ima vsaka od strank, ki si delijo kanal, svojo licenco in klicni znak FCC, vsaka je odgovorna FCC za vsa svoja dejanja in nihče ni odgovoren za dejanja drugih. V času dogovora o posredovanju ima en gostitelj edino licenco FCC in odgovarja za vso vsebino v vseh tokovih.

FCC načrtuje do določene mere urediti ureditev delitve, pri čemer bo obravnaval vprašanja, kot so vzdrževanje opreme, finančni odnosi, dostop do prenosnega obrata in kaj se zgodi, če en delničar želi prodati svoj delež ali se umakniti iz dogovora o delitvi. Odvzem je posebno občutljivo vprašanje v zvezi z deljenjem, ki ga je FCC spodbudil k polni moči in postajam razreda A, ker je FCC nakazal svojo zavrnitev, da bi drugim delničarjem omogočil zakonito pravico prevzemati zmogljivost, ki jo je opustila stranka, ki se umika. . Možnost, da bi bila pravica do povračila zmogljivosti omejena, je nekoliko zamrla pripravljenost nekaterih pridobiteljev licence, da razmislijo o skupni rabi. Peticija za odstranitev te omejitve je v teku in slišimo, da FCC spozna, da je potrebno nekaj olajšave, če želi spodbuditi skupno rabo.

Čeprav je verjetno, da bo FCC dovolil skupno rabo, če so vse stranke postaje LPTV ali televizijski prevajalci, se situacija zaplete bolj, če želi LPTV ali prevajalec želeti deliti s postajo razreda A ali če želi LPTV ali postaja razreda A deliti z polna elektrarna. Verjetno bo vsak delničar ohranil svoje obstoječe pravice in obveznosti; toda ali bo postajam razreda A / LPTV, ki delijo s polno elektrarno, dovoljeno obratovati s polno močjo elektrarne in bo postajala LPTV postaja s skupino A ali polno postajo, s čimer bo pridobila status primarnega spektra, ki ga uživa njegova skupna raba partner? Tista območja postanejo malo težavna.

Digitalni nadomestni prevajalci. Po digitalnem prehodu s polno močjo televizorja 2009 je FCC dovolil, da polne moči pridobijo »digitalne nadomestne prevajalce« (DRT), da zapolnijo vrzeli v svojem območju digitalne storitve, kjer so prej opravljali analogno storitev. FCC zdaj predlaga, da se konča licenca novih DRT, ki so vezani na digitalni prehod, ampak da se odpre okno za vložitev novih DRT za zapolnitev vrzeli v servisnem območju polne elektrarne, ki se pojavijo po popravilu te postaje. Vrzeli bodo verjetno pomembne, če se polnovodna postaja prostovoljno premakne iz UHF v VHF. FCC ni povedal ničesar o tem, ali bi lahko polnilna postaja zbirala denar na dražbi za selitev v VHF, potem pa se vrnila v UHF band s prijavo za UHF DRT.

Poleg tega FCC predlaga tem novim DRT prednost pred: (a) aplikacijami obstoječih postaj LPTV (iskanje sprememb v objektih, vključno z olajšanjem premikov za premik na nov kanal); in (b) vloge za nove postaje LPTV. Ta prednostna naloga bi veljala, tudi če bi bila vloga za DRT vložena pozneje. To pomeni, da bi bilo mogoče nov rok za gradnjo LPTV spodkopati ne samo z zahtevami polnih moči in postaj razreda A za spremembo kanalov ali spreminjanja objektov, temveč tudi z aplikacijami DRT, ki izhajajo iz lesenih izdelkov. Poleg tega FCC predlaga določitev običajnega triletnega obdobja gradnje DRT, kar pomeni, da bi lahko postaje s polno močjo povezale kanale, ki jih potrebujejo postaje LPTV in televizijski prevajalci, ne da bi svoje DRT takoj zgradili.

Postopek prijave po ponovnem pakiranju. Ko pride čas, da LPTV-ji in televizijski prevajalci predvajajo glasbene stole v spektralni obliki po polni moči in razredu A, namerava FCC odpreti začetno okno aplikacij zanje. Vse prijave, vložene v tem oknu, se štejejo za vložene istega dne. Po oknu bi se aplikacije obdelovale na osnovi prvega, prvič uporabljenega. Če se vložijo vzajemno izključujoče vloge, bi se odprlo okno za sporazume o poravnavi, vključno z umikom vlog in predlogi za skupno rabo kanalov. Če ne bo sprejeta nobena rešitev, bi se vzajemno izključujoče prijave predvidoma odpravile na dražbe - čeprav se bo FCC zaradi zelo nizkih ponudb na prejšnjih dražbah LPTV verjetno izognil nadaljnjim avkcijam LPTV, če bo to zmogel. 

FCC je za prevajalce LPTV in TV predlagal, da bi spremembe kanalov olajšali, kot je bilo to v preteklosti, s ponudbo uporabe lastne programske opreme za optimizacijo za iskanje razpoložljivih kanalov. Začetna misel je, da bi FCC objavil seznam morebitnih razpoložljivih kanalov in dovolil, da licenci LPTV in prevajalci zaprosijo za te kanale, če želijo. Nič ne pove, kako bi FCC izbral oddajna mesta za svoj seznam kanalov. Kljub temu se Komisija sprašuje, ali bi morala odpraviti obstoječe omejitve v zvezi z uporabo manjših sprememb LPTV / prevajalca. (Trenutno so "manjše" spremembe omejene na spremembe na mestu, ki ne presegajo 30 milj; predlagano storitveno območje mora prav tako prekrivati ​​predhodno pooblaščeno servisno območje.) Takšna sprostitev bi morala olajšati iskanje novih kanalov in skupnih kanalov.

Kanal 6 "franken-FM". Končno se je FCC odločil, da se bo spopadel s sporno temo postaj LPTV Channel Channel 6, ki na svojem zvočnem nosilcu zagotavljajo storitve radijskih postaj. Kanal 6 seveda sedi takoj pod pasom FM radia in ga lahko pobere večina FM radia. Postaja LPTV, ki deluje digitalno, običajno ne bi oddajala nobenega analognega zvočnega signala, ki ga lahko sprejemajo FM radijski sprejemniki. Vendar so bile razvite tehnike za kombiniranje analognega zvočnega nosilca z digitalnim TV signalom. FCC jih še ni dovolil uporabljati, zdaj pa se sprašuje, ali bi moral. 

Ta ideja se morda sliši kot bonanza za postaje 6 Channel, vendar je FCC vrgel nekaj zingerjev. Prvič, analogni zvok se lahko šteje za pomožno storitev, podobno kot podatkovni tokovi, ki jih prenašajo televizijske postaje. Slaba novica: vlada nameni 5% bruto prihodka iz takih tokov. Drugič, Komisija se lahko odloči za uradno zaščito pred motnjami radijskih postaj na spodnjem koncu radijskega pasu FM. To bi lahko izklopilo nekatere postaje LPTV, ki izvirajo iz kanala Channel 6. Na koncu FCC sprašuje, ali bi morali za analogni zvok Channel 6 veljati vse obveznosti v javnem interesu, ki so običajno povezane z radijskimi radijskimi postajami. To bi naložilo pomembno novo ureditev vsebine, s katero se postaje LPTV prej niso soočale. Ker pa pristojbina za pomožne storitve 5% velja samo za storitve, ki niso razširjene, nismo prepričani, kako bi lahko FCC tako pobiral pristojbino in nalagal nove regulativne obveznosti oddaje.


Če želite zgraditi radijsko postajo, ojačajte svoj FM radijski oddajnik ali potrebujete katerega koli drugega FM oprema, vas prosimo, da nas kontaktirate: [e-pošta zaščitena]

Pustite sporočilo 

Ime *
Email *
Telefon
Naslov:
Koda Glej potrditveno kodo? Kliknite osvežitev!
Sporočilo
 

Seznam sporočilo

Komentarji Nalaganje ...
Domov| O nas| Izdelki| Novice| Prenos| Podpora| Povratne informacije| Kontakt| Service
FMUSER FM / TV oddaja Enkratni dobavitelj
  Kontakt